Valná hromada ustanovila nový výbor a kontrolní komisi

V sobotu 28.ledna 2023 se v klubu na hřišti konala valná hromada fotbalové SK Bělá, které se účastnili i zástupci města – starostka Bělé Jitka Tošovská a místostarosta Dušan Hýbner.  Po úvodním slovu Ing. Luďka Řehořka zhodnotili své kategorie jednotliví trenéři, stav hospodaření klubu pak přednesl Miloš Jirdásek ml. Slovo následně dostali zástupci města, probírala se zejména situace ohledně vzniku posilovny na hřišti a spolupráci při projektu zavlažování a vzniku tréninkového hřiště U Háječku.

Následně valná hromada schválila:
Zvýšení příšpěvků na 2700Kč (1500Kč jarní část, 1200Kč podzimní část)
Zvýšení cestovného na 7,00Kč/km (min. 3 osoby v autě)
Odměny trenérům 90Kč/hod

Hlavním bodem programu pak bylo zvolení nového výboru, ten se následně sešel  5.2.2023 a své kompetence si rozdělil následovně:
Martin Kulczycki – předseda klubu, sekretář klubu, statutární zástupce, člen výboru
Martin Toman st. – místopředseda klubu, hlavní komunikátor s městem, statutární zástupce, člen výboru
Miloš Jirdásek ml. – hospodář klubu, člen výboru
Karel Vrabec ml. – člen výboru
Václav Krejčík – člen výboru

Náhradníky do výboru jsou: Miloš Prokůpek a Ing. Luděk Řehořek

Kontrolní komise pak byla zvolena takto:
Stanislav Bock (předseda kontrolní komise)
Adam Řehořek
Jaroslav Verner ml.

Hlavní prioritou pro rok 2023 je rozvoj všech věkových kategorií fotbalové SK Bělé, zprovoznění tréninkového hřiště U Háječku a ekonomická stabilizace klubu.