Ukončení amatérských fotbalových soutěží potvrzeno

 

Na základě rozhodnutí FAČR ze dne 4.5.2021 se ukončují veškeré fotbalové soutěže od ČFL až po IV.třídy. Pořádání nemistrovských soutěží (turnajů) a přátelských utkání v následujícím období je možné za dodržení protiepidemiologických opatření.
Pořadí týmů zůstává tak, jak bylo ke 4.5.2021, v rámci těchto soutěží se nebude však postupovat ani sestupovat – změny ve složení soutěží tak mohou být pouze administrativní. Výkonný výbor FAČR promíjí některé nevykonané tresty zákazu činnosti nebo jejich zbývající části uložené na časové období, pokud byly pravomocně uloženy před 3.5.2021na období nepřesahující 30.9.2021.